Szatmárcseke Foci

A szervezet neve: Szatmárcseke Község Sportegyesület

A szervezet székhelye: 4945 Szatmárcseke, Petőfi út 1.

A szervezet adószáma:18806698-1-15

 A szervezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett

A szervezet statisztikai számjele:18806698-9319-521-15

 A szervezet célja: – tagjai és a község, valamint az iskola sporttevékenységének biztosítása, versenyek szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék;

– tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása;

– a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;

-a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a    sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidő sportjának segítése;

– sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.

 

.A szervezet cél szerinti besorolása: sporttevékenység

Sportegyesületünk felnőtt és Ifjúsági csapattal vesz részt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye II. osztályban. Utánpótlás csoportjaink pedig a Bozsik program keretében több korosztályt is szerepelnek. U7, U9. U11, U13, U19.Felnőtt megye II. osztályban Szatmárcseke Község Sportegyesületének az éves átlag igazolt játékosainak létszáma 70 fő. Az egyesület fő feladata, hogy minél több gyerek és felnőtt vegyen részt az egészséges testmozgásban. Büszkék vagyunk arra, hogy a létszám 95%-a helyi fiatalokból áll amely mondható a környéken egyedülálló. Folyamatosan adunk be pályázatokat a minél jobb feltételek érdekében. 

A program keretében kiemelt figyelmet fordítunk a halmozottan hátrányos helyzetű már-már mély szegénységben élő gyerekek, családok felzárkóztatására, a kialakuló szegregáció ellensúlyozására, a társadalmi beilleszkedés esélyének megteremtésére, a normák megismerésével, pozitív példák, példaképek segítségével.

Sportszervezetünk a hátrányos helyzetű, roma óvodások és tanulók számára biztosít sportolási, versenyzési feltételeket labdarúgás sportágban. Ez a terület a normák, a magatartási szabályok elfogadásának, a más csoportokhoz való alkalmazkodás bemutatásának, tanulásának fontos terepe. A Bozsik  program sikeres végrehajtásának fontos terepe  a kultúra és a sport. Az Egyesület, mint civil szervezet csatlakozott a programhoz és a helyi Általános Iskolával, valamint Óvodával kötött megállapodás keretében   tevékenykedik a kitűzött célok elérése érdekében.

 

 

HAJRÁ CSEKE!!!